فروش آنلاین فایل

نمونه دیاگرام معماری Archives - ارشیتکت

- بار
بیان مفاهیم معماری به زبان تصویری

بیان مفاهیم معماری به زبان تصویری

تحریریه معماری آرل هر ایده ای که به منظور حلّ یک مسئله ی طراحی در ذهن معمار متولّد می شود بدون آنکه به نمود عینی بدل شود برای سایرین قابل درک نیست. همان طور که افکار شما در زندگی روزمره به کمک زبان گفتاری و نوشتاری تبادل می شود؛ ایده های یک طراح نیز به وسیله زبان تصویری قابل بیان است. کسب مهارت در انتقال اندیشه های معمارانه به کمک تصاویر گویا می تواند نحوه […]